LETRACONSECUTIVOAÑONOMBRE DEL PRODUCTOMARCAPRESENTACIONINSCRIPCIÓNRENOVACIÓN VENCIMIENTOEMPRESA

TBC

31

2012

CIGARRO AFTER HOURS FF

AFTER HOURS

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

BATCA SUCURSAL COSTA RICA S.A.

TBC

32

2012

CIGARRILLO AFTER HOURS FF

AFTER HOURS

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

TABACALERA HONDUREÑA

TBC

33

2012

CIGARRO AFTER HOURS SWITH - KS

AFTER HOURS

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

BATCA SUCURSAL COSTA RICA S.A.

TBC

34

2012

CIGARRILLO AFTER HOURS SWITH - KS

AFTER HOURS

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

TABACALERA HONDUREÑA

TBC

35

2012

CIGARRO BELMONT BLUE

BELMONT

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

BATCA SUCURSAL COSTA RICA S.A.

TBC

36

2012

CIGARRILLO BELMONT BLUE

BELMONT

KSHL20s

21 de septiembre de 2012

21 de septiembre de 2013

TABACALERA HONDUREÑA

TBC

37

2012

CIGARRO PALL MALL BLUE SWITCH - KS

PALL MALL

KSHL10s

19 de julio de 2012

19 de julio de 2013

BATCA SUCURSAL COSTA RICA S.A.

TBC

38

2012

CIGARRILLO PALL MALL BLUE SWITCH - KS

PALL MALL

KSHL10s

19 de julio de 2012

19 de julio de 2013

TABACALERA HONDUREÑA

TBC

39

2012

CIGARRO PALL MALL RED - KS S3

PALL MALL

KSHL20s

19 de julio de 2012

19 de julio de 2013

BATCA SUCURSAL COSTA RICA S.A.

TBC

40

2012

CIGARRILLO PALL MALL RED - KS S3

PALL MALL

KSHL20s

19 de julio de 2012

19 de julio de 2013

TABACALERA HONDUREÑA